Son Yazılar

Aile ve Çocuk

Toplumda İyi Ebeveynlik

Ocak 11, 2021

Aşırı korumacılık, toplumumuzda `iyi` ebeveynlikle eşdeğer tutulmakta. “Aman koşma düşersin! Üstüne hırka giy, üşürsün!” türünden ikazlar, çocuğun kendi algılarına güvenini sarsar. Aynı zamanda düşmekten korkar…