Yola Çıkarken Okunacak Dua Nedir?
 1. Anasayfa
 2. Yaşam

Yola Çıkarken Okunacak Dua Nedir?

0

Yola Çıkarken okunacak dua nedir? Özellikle uzun yola çıkarken kazasız belasız yolculuk yapabilmek için okuyacağınız duları paylaştık.

Yola Çıkarken Okunacak Dua

Yola çıkarken okunacak dua ne? İnsanlar hayatlarında pek çok kez yolculuğa çıkar. Örnek olarak iş, eğitim, sağlık, aile, akraba ya da arkadaş ziyareti gibi sebeplerden ötürü farklı bir şehre gitmek gerekebilmektedir. Her ne kadar istenmese de yolculuk esnasında kazaların yaşanması ihtimali her zaman vardır.

Gerek kişiler bu durumdan kurtulmak, gerekse çocuklarının gideceği yere sağ salim varması için ne gibi dualar edebileceğini merak eder. Bunun için edebileceğiniz pek çok dua yer almakta olup yazımızdan bunları görmeniz mümkündür. Ayrıca kişiler Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra ve vakit namazlarını kıldıktan sonra bunun için dua edebilirsiniz.

thumbnail
Önerilen Yazı
En Çaresiz Anda Okunacak Dua – Etkili Dua

Kazasız Belasız Yolculuk İçin Okunacak Dua

Kazasız belasız yolculuk için okunacak dua nedir ve nasıl edilir? Bu dualar başka bir yere yolculuk esnasında kaza olmaması için okunmaktadır. Bu kapsamda okunabilecek pek çok dua vardır. Örnek olarak yolculuğa çıkan kişilerin geride kalanlar için yapacağı dua Estevdiukumullahellezi la diu ve daiuh şeklindedir.

Yola Çıkarken Okunacak Dua

Bunun yanı sıra geride kalanlar da yolculuğa çıkan kişi için dua edebilir. Bu kapsamda edilebilecek bir dua Estevdiullahe dineke, ve emaaneke, ve havatime amelike demeniz mümkündür. Bunların yanı sıra kişilerin yolculuk boyunca tesbih ve tekbir getirmesi mümkündür. Bu bakımdan Subhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber ve La İlahe İllallah denebilir. Yola çıkarken kazasız belasız seyahat etmek için okunacak dua;

 • Semmea samiun bihamdillahi, vehusni belaihu Aleyna.
 • Rabbena sahibna, ve efdil Aleyna
 • Aizen bimllahi minennar

Tüm bu dualar yolculukta okunacak dua olarak okunabilir. Kısa oldukları için düzenli bir şekilde okunursa kısa süre içerisinde ezberlemeniz mümkündür.

Yolculukta Okunacak Dualar

Kazasız belasız yolculuk için okunacak dua oldukça fazla olup yukarıda verdiklerimiz sadece bunlardan bir kısmıdır. Yol esnasında kişiler ara ara konaklamalar verebilmekte olup bu genellikle uzun yollarda yapılır.

Konaklama gibi durumlarda da okunması tavsiye edilen dualar yer almaktadır. Euzu bikelimaatillahittaameti min şerri ma halak bunlardan bir tanesi olup düzenli bir şekilde edilmesi tavsiye edilmektedir.

Ayrıca kişilerin yolculuktan başarılı bir şekilde döndükten sonra da edebileceği dualar vardır. Bunlardan bir tanesi de şu şekildedir:

 • Lailaheillallahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü velehulhamd
 • Vehüve ala külli şeyin kadir, Aaibun, Taaibun, Aabiduun
 • Lirabbena haamiduun, sadakallahu va’deh
 • Ve nasara abdehu, ve hezemel ahzabe vahdeh

Tüm bunlar yolculukta okunacak dua kapsamında girmekte olup bilinmeli ve düzenli bir şekilde okunmalıdır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Kalkan, Zırh Gibi Koruyan Dua – Okunacak Dua

Yola Çıkarken Okunacak Sureler

Dualar olduğu gibi sureler de yola çıkmadan önce okunmalıdır. Yola çıkarken okunacak sureler oldukça fazla olup bunlar,

 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Felak Suresi
 • İhlas Suresi
 • Nas Suresi

Bunların evvelinde ve sonunda kişiler besmele çekmelidir. Bunun yanı sıra farklı durumlarda okunabilecek dualar da vardır. Evden çıkarken de Bismillahi, tevekkeltü alellah, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah de denmelidir. Bunun yanı sıra Ayetel Kürsi de okunabilir. Bunun okunuşu da yine aşağıdan kolay bir şekilde görülebilir:

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
 • Lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • Ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • Velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
 • Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim

Tüm bunlar uzun yola çıkarken okunacak dua olarak da edilebilir. Ayrıca kişilere otobüs, tren, uçak ya da gemi gibi araçlara bindiği vakit de bazı duaları okuması önerilir. Yukarıda verdiğimiz Ayete’l Kürsi onlardan biridir.

Ayrıca üç kere Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm de denebilir. Böylece her türlü nazar değmesinden, kazadan ve beladan da emin olabilir. Bunun yanı sıra Hud Suresinin 41. Ayet-i Kerimesini okumak da tavsiye edilir.

Bunun yanı sıra Zümer Suresinin 67. Ayet-i Kerimesini okumak da tavsiye edilmektedir. Tüm bunlar düzenli bir şekilde yolculuk öncesinde ve esnasında okunmalıdır.

Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dua

İnsanlar hayatlarında bazen kısa bazen de uzun mesafeli yolculuklar yapabilir. Kısa mesafe genellikle yakın bir il ya da ilçeyi gitmeyi kapsar. Uzun mesafe daha uzakta olan bir yere gitme şeklindedir. Özellikle yol uzadıkça kişiler doğal olarak kazalardan ötürü endişelenebilir.

Uzun Yola Çıkarken Okunacak Dua

Bu gibi durumlardan korunmak için uzun yola çıkarken okunacak dua etmek oldukça önemlidir. Bu kapsamda edebileceğiniz bir dua Sübhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn şeklindedir. Bu dua kısa olduğu için kolay bir şekilde ezberleyebilir, yolculuk öncesinde ve esnasında sık sık edebilirsiniz.

Bu duaları sadece yolculuğa çıkacak olan kişiler değil, aynı zamanda bir tanıdığı veya sevdiği yolculuğa çıkan kişiler tarafından da okunabilir. Tümü çok kısa olduğu için sorun çıkmadan ezberlemek ve etmek önerilir.

Bu yazımızda sizlere uzun yola çıkarken kazasız belasız varabilmek için okunacak duaları anlamları ile birlikte paylaştık.

Bilgi: https://www.diyanet.gov.tr/ 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir