Kişisel İmaj Nedir?
  1. Anasayfa
  2. Yaşam

Kişisel İmaj Nedir?

İnsan, etrafında olup biten her şeyi algılar. Buna çevresindeki diğer insanlar da dahildir. İnsanın bu çevresi tarafından algılanış şekline kişisel imaj denir.

0

Kişisel İmaj Nedir?

İnsan, etrafında olup biten her şeyi algılar. Buna çevresindeki diğer insanlar da dahildir. İnsanın bu çevresi tarafından algılanış şekline kişisel imaj denir. Başka bir deyişle, kişisel imaj insanın çevresine sunduğu sessiz bir referans mektubudur. Bu mektupta kendisini nasıl sunduğu, diğer insanların bunu nasıl yorumladığı ise kişisel imajın bileşenlerini oluşturmaktadır.

Kişisel İmajın Bileşenleri

Öz İmaj: İnsanın kendisini algılayış biçimidir. Kendi potansiyelini keşfedebilmek ve benlik algısı ile yakından ilgilidir.

Algılanan İmaj: İnsanın başkalarının gözünde oluşan resmidir. Onlar tarafından nasıl algılandığıdır.

İdeal İmaj: İnsanın çevresine nasıl görünmek istediğidir. Burada insan kendisinde öne çıkmasını istediği noktalara odaklanmalıdır. Ancak bunu yaparken abartıdan kaçınmalıdır.

 

Kişisel İmaj Ne Değildir?

Kişisel imaj kendini olmadığın biri gibi göstermek değildir. Sıfırdan, yeni bir kişi yaratıyor gibi davranmak yanlıştır. Tam aksine, içindeki potansiyeli dışa yansıtmaktır. Bir maskenin ardına gizlenip sahte bir imaj oluşturmak bu konuda yapılabilecek en büyük hatalardan biridir.

Yapılabilecek bir diğer hata ise kişisel imajı sadece görüntüden ibaret zannetmektir. Oysaki imaj bu kadar yüzeysel bir konu değildir. Güzel görünmek kadar güzel konuşmak, güzel davranmak da kişisel imajı etkileyen ögelerdir.

 

Kişisel İmajı Oluşturan Ögeler

Görüntü: İmaj sadece görüntü değildir. Ancak bir insan hakkında ilk izlenimi oluşturan onun nasıl göründüğüdür. Bu yüzden bakımlı olmak, güzel giyinmek ve en önemlisi gidilen yere uygun giyinmek kişisel imaj açısından olumlu bir etki yaratır, fakat asla tek başına yeterli değildir.

Davranış: Nezaket ve görgü kurallarını bilmenin, bunlara uygun davranmanın insanlar üzerindeki olumlu etkisi hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

İletişim: Sözlü ve sözsüz iletişim, her ikisi de oldukça önemli konulardır. Diksiyon ve artikülasyon kurallarına uygun konuşmak, üslup, ses tonu, etkili dinleme, empati yeteneği, beden dili, jest ve mimikler kişiler arası iletişimi etkilediği gibi kişisel imajı da oldukça etkilemektedir.

Karakter: İnsanın kendisine güvenmesi ve kendini sevmesi, tutarlı olması, dürüstlüğü diğer insanlar tarafından algılanışını olumlu etkilemektedir.

Birikim: Kişisel gelişim, deneyim ve tecrübeler kişisel imajı güçlendiren diğer faktörlerdir.

Kişisel imaj, çevreye sunulan sessiz bir referans mektubu olarak düşünüldüğünde; mektup nasıl sadece zarftan ibaret değilse ya da nasıl sadece zarfa bakarak yorum yapılamıyorsa, kişisel imaj da sadece görüntü olarak yorumlanamaz. Asıl önemli olan zarfın içindekilerdir. Yukarıdaki ögeler işte bu zarfın içindekileri oluşturur. Kişisel imaj sanıldığı gibi dıştan içe değil, içten dışa doğru geliştirilir. İç taraf ne kadar donanımlıysa imaj o kadar güçlüdür. Görüntü sadece ilk izlenimi oluşturur, bu unutulmamalıdır.

Kişisel imaj, başarı ve kariyer açısından hafife alınamayacak bir konudur. Güçlü bir imaj oluşturmak ise zaman ve emek ister. Bu süreci yönetmek de zorlanan kişiler için danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Alanında uzman kişiler tarafından verilen bu hizmetlerden ihtiyaç halinde yararlanılabilir.

 

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir