Etkin Yönetici Nasıl Olunur ?
  1. Anasayfa
  2. Genel

Etkin Yönetici Nasıl Olunur ?

Etkin yönetici bir kurumda, bir toplulukta yapılması gerekenleri ve bu yapılması gerekenler arasında hangisinin doğru olduğuna karar veren kişidir.

0

Etkin Yönetici Nasıl Olunur?

Etkin yönetici günümüzde kullanıldığı anlamıyla bir topluluğu harekete geçiren, onlara rehberlik eden kişi anlamına gelmemektedir aslında. Etkin yönetici bir kurumda, bir toplulukta yapılması gerekenleri ve bu yapılması gerekenler arasında hangisinin doğru olduğuna, bu doğrunun nasıl seçileceğine karar veren kişidir.

Öncelikle etkin yöneticinin doğru olana ve bu doğrunun nasıl seçilmesi gerektiğine ilişkin verdiği karardan sonra izlemesi gereken bir dizi adım bulunur. Bunlar sadece etkin yöneticinin kendisine yönelik, yalnızca onun atması gereken adımlar değildir. ‘Ben bu işte neler yapmalıyım, hangi pozisyonda yer almalıyım?” gibi sorular yöneltmesi etkin yöneticiden beklenen bir adım olmayacaktır.

O sadece yapması gerekeni değil bir bütün olarak nelerin yapılacağını, hangi adımların atılacağını, her bir kişinin ne yapması gerektiğini de koordine eden, düşünen ve fikirlerini belirtmesi gereken kişidir.

 

İlk Sıra Her Daim Şirketindedir

Yapılacak işlerde yenilikten korkan bir duruş sergilemez. Cesur kararlar alması beklenir. Ancak bununla beraber tüm kâr-zarar hesaplamalarında birinci sırayı şirketine ayırır. Öncelik her daim görev aldığı iş yerindedir bir etkin yönetici için.

Yani bir yandan şirketin ilerlemesi, büyümesi için hamleleri düşünürken diğer yandan var olan pozisyonun kaybedilmemesi, zarara uğramaması adına büyük bir ihtimam gösterir.

 

Plansız Asla Hareket Etmez

Etkin bir yöneticinin özelliklerinden biri spontane davranışların pek bulunmamasıdır. Onun daima bir ajandası bulunur ve işler asla gelişigüzel işlemez. Her şey belirli bir eylem planı çerçevesinde fayda ve zararlar, olası tehlikeler düşünülerek hareket edilmektedir.

 

Sonuçları Her Durumda Kabullenir

Bir diğer etkin yöneticinin nasıl olması gerektiğine yönelik kriter ise yaptığı işin sonuçlarının faturasını kabullenmektir. Yani sorumluluk sahibi olarak tüm kazancı da kaybı da göğüslemekten geri durmaz.

Başarı kadar eğer varsa ortadaki başarısızlığın da sahiplenilmesini ve kendisinin de yine bundan pay sahibi olduğunun bilincinde hareket eder. Yalnız bu durum sadece kendisinde bulunmaz ve bu durumun çalışanlarda da bulunmasını sağlamak ise yine onun vazifesidir.

Ekip arkadaşların kendi arasındaki iş bölümü, bunların yerine getirilmesi başarılıların tebrik edilmesi ve başarısız olanların gelişmeye açık yönlerini fark edip belirtmesi etkin yönetici olmanın önemli şartlarından birini oluşturmaktadır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Okurken Çalışmak

Etkileşime Son Derece Önem Verir

İletişim son derece önemsediği ve tesis etmek için çabaladığı bir durumdur. Etkileyici bir kişisel gelişim serüvenine ve iletişim becerisine sahip olan etkin yönetici bu durumun çalışma sahasında da yeterince yer bulması için cabalar ve bu durumu son derece önemser.

 

İnsandaki Görülmeyen Potansiyele Odaklanır

Etkin yöneticinin nasıl olunması gerektiğine dair diğer değinilebilecek nokta ise alışılmışın dışında olan bir tutumdur ortaya çıkan krizler karşısında. Krizi fırsata çevirmek konusunda son derece maharetli olup zayıf yönlere odaklanmaktansa güçlü tarafları görmeyi yeğler. Zayıf yönleri de görmezden gelmeyip bu zayıflıkların ne şekilde geliştirilebileceğine dair fikirler sunar.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir