Psikanalitik Kuram Nedir?
  1. Anasayfa
  2. Psikoloji

Psikanalitik Kuram Nedir?

0

İnsanlığın var oluşundan bu yana davranışlarımızı açıklamak ve sebeplerini öğrenmek adına birçok çalışma yapılmıştır. 20. Yüzyıla kadar insan davranışlarının sebepleri sorgulandıktan sonra mantıklı bir sebebe bağlanamamıştır. Bu açıklanamayan durumlardan dolayı insan davranışları; genetik olarak, biyolojik yapıda birtakım problemlerden dolayı ve olağanüstü güç ve durumlara bağlanmıştır.

19.Yüzyılın sonları ve 20.yüzyılın başlarında Sigmund Freud tarafından “Psikanalitik Kuram” ortaya atışmıştır. Bu kuram; insan davranışlarındaki normallik ve normal dışı davranış ve hareketleri anlamamız için birden fazla model ile açıklanmıştır. Bu kuramda gelecek yıllarda değişiklikler meydana gelmekle birlikte bazı eklemeler ve geliştirmeler yapılmıştır.

Psikanalitik Kuram; insanın normal ve anormal düşünce süreçlerindeki işleyiş ve bunların somut olarak dışavurumları ile ilgili farkındalık oluşturur. Bu kuramın ortaya atılmasındaki adımlardan biri; “Spinoza” aracılığı ile tanımlandığı düşünülen nedensellik teorileridir. Ruhsal nedensellik teorilerine göre, insandaki her davranışın bir sebebe bağlı olduğu, tesadüf ve rastgele olmasının imkânsız olduğunu açıklamaktadır.

İnsanın sergilemiş olduğu her davranışın altında bir sebep ve neden yatar. Bu davranışlar her zaman çevre veya dış dünyadan kaynaklanmaz. İnsanın iç dünyasındaki düşünce ve duyguları ile de yönlendirilir. Sigmund Freud’a göre, insanın kişiliği ve buna bağlı olan kişilik güdüsünün yoksunluk duyduğu konu sevgidir. İnsan davranışları, bilinçli hareket etmekten daha çok bilinçdışı güçler ile hareket eder. Genellikle de insan, bu davranışlarının kökenine inemez veya inmekte güçlük çeker. Fakat bu bilinçdışı davranışların kökenine inilirse (psikanaliz yapılırsa) gerçekte insanın sevgi arayışında olduğu anlaşılır.  İnsanın kendisini tatmin edemediği sevgi konusundaki her davranışı, bunalım ve anormal davranışlara sebep olmaktadır.

Bu içerikte neler var?

Bilinç Nedir?

Kişinin farkında olduğu andır. Geçici durumlardır. İnsan düşünceleri bilinç ve bilinç öncesi arasında gidip gelmekle adlandırılır.

Bilinç Öncesi Nedir?

Bilincin aktif kısmı olarak adlandırılır. Zihinsel imge veya dil ile bağlantı kurularak bilinçli duruma gelmesidir.

Bilinçdışı Nedir?

Bastırılmış duygu ve düşüncelerden meydana gelen bilinmeyen duygu ve düşünceler olarak tanımlanmaktadır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir