Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua
 1. Anasayfa
 2. Bilgi

Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua

0

Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua Nedir? Yatmadan önce okunacak 5 dua bilmek ve bunları uyumadan önce okumak her Müslüman için önerilir.

Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua

Bu kapsamda okunabilecek pek çok dua yer almakta olup; Felak ve Nas suresi bunlardan bir tanesidir:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
 • Kul e’ûzü birabbil felak
 • Min şerri mâ halak
 • Ve min şerri ğasikın izâ vekab
 • Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
 • Ve min şerri hâsidin izâ hased

 

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
 • Kul e’ûzü birabbinnâs
 • Melikinnâs
 • İlâhinnâs
 • Min şerrilvesvâsilhannâs
 • Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 • Minelcinneti vennâs

Yatmadan önce okunacak 5 dua kapsamında bunların ilki Felak, ikincisi ise Nas suresidir. Her gece uyumadan bunları etmeniz tavsiye edilir.

Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua
Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua

Gece Yatmadan Önce Okunacak Dua

Gece yatmadan önce okunacak dua kapsamında Kafirun suresini de okumak önerilir. Bunun okunuşu Latin harfleri ile şu şekildedir:

 • Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
 • Lâ a’budu mâ ta’budûn.
 • Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
 • Velâ ene âbidun mâ abedtum.
 • Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
 • Lekum dînukum veliye dîn.

Yatmadan önce okunacak 5 dua listesinde bu da ikinci sırada olup unutulmaması gerekir. Üçüncü olarak uyumadan önce Secde suresi ile Mülk suresini etmeniz de mümkündür. Tüm bunların düzenli bir şekilde edilmesi tavsiye edilir.

Gece Yatmadan Önce Okunacak Tesbihler

Gece  yatmadan önce okunacak tesbihler ve dualar oldukça fazladır. Amenarrasulü de bu kapsamda okunabilecek dualardan bir tanesidir:

 • Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn
 • Kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih
 • Ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr
 • Lâ yükellifllâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ
 • Rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ
 • Rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ
 • Ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn
Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua
Yatmadan Önce Okunacak 5 Dua

İlginizi Çekebilir: Kumardan Kurtulmak İçin Dua

Yatmadan önce okunacak 5 dua arasında son olarak Ayete’l Kürsi de okunabilir. Eğer bu nasıl okunur diyorsanız Latin harfleri ile okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,
 • Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,
 • Lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,
 • Men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,
 • Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,
 • Ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard
 • Ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Gece  yatmadan önce okunacak tesbihler ve dualar çerçevesine bunların her biri düzenli bir şekilde edilebilir. Ayrıca Fatih suresi ve Kevser suresinin de okunması yine önerilmektedir. Tüm bunların düzenli şekilde edilmesi faziletlerini de beraberinde getirir.

Ek olarak bu duaları sadece gece yatarken değil gün içinde sık sık okumanız, özellikle duaların makbul olduğu zamanlar geldiğinde kesmemeniz tavsiye edilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir