Kumardan Kurtulmak İçin Dua – 41 Defa Okunacak Etkili Dua
 1. Anasayfa
 2. Bilgi

Kumardan Kurtulmak İçin Dua

0

Kumardan Kurtulmak İçin Dua Hangisidir? Kumar oynamak zararlı bir alışkanlık olduğu gibi İslam dininde de haramdır. Bu nedenle Müslümanların bu gibi şeylerden uzak durması gerekir. Kumardan kurtulmak için dua gerek kendisi bundan kurtulmak, gerekse eşini ya da sevdiğini bundan kurtarmak isteyenler tarafından sorulur.

Kumardan Kurtulmak İçin Dua

Bu çerçevede edebileceğiniz dualar oldukça fazla olup bunların hepsini inanarak, temiz bir kalple okumaya devam etmelidir. Bu dualara geçmeden önce, kişilerin hacet namazı kılabileceği de unutulmamalıdır.

Eğer hacet namazı nasıl kılınır bilmiyorsanız bunu pek çok dini kitapta ve kaynakta okumanız mümkündür. Ancak hem gusül hem de normal abdest olmalıdır.

Kumardan Kurtulmak İçin Dua
Kumardan Kurtulmak İçin Dua

İçki ve Kumardan Soğutmak İçin Okunacak Dua

İçki ve kumardan soğutmak için okunacak dua hangisi? Bu kapsamda kişilerin okuyabileceği pek çok dua vardır. Bunlardan bir tanesinin okunuşu aşağıda olduğu gibidir:

 • Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min
 • Ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri
 • Vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. Ve etiy’ullahe ve etiy’ur rasule vahzeru.
 • Fe in tevelleytüm fa’lemu ennema ala resunlinel belağulmübin. Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin
 • La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bi hakkı Muhammed Mustafa salllahü aleyhi ve sellim

İçki ve kumardan soğutmak için okunacak dua kapsamında söz konusu duanın düzenli bir şekilde okunmaya devam edilmesi tavsiye edilir. Perşembe gecesi su üzerine 41 defa okuyarak 7 kere içilmesi ya da ilgili kişiye içirtilmesi de mümkündür.  Ayrıca şu duayı da unutmamanız tavsiye edilir:

 • Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin le reeytehu haşian mutesaddian min haşyetillah, ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi leallehum yetefekkerun.
 • Huvallahullezi la ilahe illa huve, alimul gaybi veş şehadeh, huver rahmanur rahim. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameliş şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun.
 • İnnema yuriduş şeytanu en yukia beynekumul adavete vel bagdae fil hamri vel meysiri ve yasuddekum an zikrillahi ve anis salah, fe hel entum muntehun.
 • Ya atiullahe ve atiur resule vahzerû fein tevelleytüm fa’lemû ennemâ alâ resûlinel belâğul mübin

Bu iki dua, içki ve kumardan soğutmak için okunacak dua unutulmaması gerekir. Ayrıca kişiler bildikleri tüm duaları da düzenli edebilir.

Kumardan Kurtulmak İçin Dua
Kumardan Kurtulmak İçin Dua

İlginizi Çekebilir: Huzurlu Uyumak İçin Dua 

Kumardan Kurtulmak İçin Esmaü’l Hüsna

Kumardan kurtulmak için Esmaü’l Hüsna da dualar gibi vardır. Eğer bu çerçevede hangi esmaların okunabileceğini merak ediyorsanız şöyledir:

 • El-Kavi
 • El-Muhyi
 • El-Hakim
 • El-Kerim
 • El-Mu’min
 • El-Müheymin
 • El-Vedud

Tıpkı dualar gibi kumardan kurtulmak için esmaü’l hüsna okunması da unutulmamalıdır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir