Kan Grupları ve Karakter
  1. Anasayfa
  2. Genel

Kan Grupları ve Karakter

Kan grupları ve karakter arasındaki ilişki nedir? Kan grubuna göre karakterler analiz edilir mi? Hangi kan grubu hangi karaktere aittir?

0

İnsan vücudunda yaşamsal önem taşıyan kan, daha ilk çağlardan beri insanların ilgisini çeken canlı bir sıvıdır. 1500’lü yıllarda kan alıp verme düşüncesi ortaya çıktı. İlk kan verme olayı 1667 yılında gerçekleşti. Fakat kan gruplarının bilinmemesinden dolayı pek çok kişi hayatını kaybetti. 1900`lerde Landsteiner tarafından kan grupları bulununca kan alış verişi bilimselleşti ve yaygınlaştı. Landsteiner, dört tür kan kümesi bulunduğunu belirledi. A kümesi,0 kümesi, B kümesi ve AB kümesi olarak adlandırdığı bu kan gruplarının, Mendel yasalarına bağlı olarak atadan çocuğa kalıtımla geçtiği de görüldü. Bu kan kümelerinin bazılarının belirli hastalıklara daha eğimli olduğu konusunda araştırmalar hala devam ediyor. Acaba karakteroloji açısından bunu bir öneri ile birleştirip, bu karakter özelliklerini şu küme gösterir diyebilir miyiz? İlk kez bu sorunun yanıtını arayan kişi Leone Bourdel oldu. Bulduğu dört tipi, dört ana kan kümesiyle bağdaştırmaya, aralarındaki bağlantıyı belirlemeye çalışmıştır. Şimdi ulaştığı sonuçları özetleyelim.

0 grubu: Melodik Mizaç

Bu kümedeki kişiler yaşamın tadını en iyi biçimde çıkaran, dünya nimetlerinden en geniş biçimde yararlanan kişilerdir. Özgüvenleri oldukça yüksektir. Bulundukları ortama çok çabuk adapte olurlar ve tüm varlıklarla olumlu ilişkiler kurmayı başarırlar. Amaçlarına ulaşmak için her şeyi yaparlar. Çevrelerini yönetmek isterler. Liderlik özellikleri 0 grubunun anahtar özelliğidir.

 A grubu: Uyumlu Mizaç

Bu küme içinde yer alanlar; ayrıntıları duyan, gören, hisseden, sürekli olarak araştıran, uyumlu kişilerdir. Dış dünyadaki tüm değişikliklere karşı son derece duyarlıdırlar. Para harcamayı çok severler. Düzenlidirler.  İçinde bulundukları toplumun en ilgi çekici ve renkli varlıklarıdır.

Paylaşımcılardır.

B grubu: Ritimli Mizaç

Ritimli mizaca sahip kişi, davranışlarında akılcı, sistemli, düzenli ve iradelidirler. Kendi fikirleri doğrultusunda ilerlerler. İnatçı yapıları sayesinde karşılarına çıkan engelleri ezer geçerler. Kimse onların iradesinden içeriye sızamaz. Karşıdaki kişi kolay kolay kendini veya bir düşünceyi enjekte edemez. Bazı konularda takılıp kalırlar ve o konuyla ilgili çok düşünürler. Otoriter ve sertlerdir. Ritimli mizaç kümesindeki kişilerin tipi; asker, uzman ve danışmanlardır.

AB grubu: Kompleks Mizaç

Diğer üç mizacın özelliklerini karışık şekilde bu grupta görmemiz mümkündür. Bu gruptaki kişiler çelişen, karmaşık duygu ve düşünce halinde olurlar. Kaprisli, kararsız ve tutarsız olurlar. Aynı zamanda canlı ve aktif zihinleri sayesinde etraflarındaki olayları ayrıntılı bir şekilde incelerler ve insanlar hakkında iyi bir ön izlenim yakalarlar. Bununla birlikte çevrelerine duyarlı olmaları, insan ilişkilerini önemsemeleri, mantıklı ve akılcı davranışları gibi olumlu yönleri onları başarıya ulaştırır.

Bugün herkes kendi kan grubunu bildiğine göre “elbette bu yorumlar doğru olabilir” diye yanıt verebilirsiniz. Örneğin: Araştırma ve buluşlara yakınlar “A” kan grubunda, sosyal etkinlik gerektiren mesleklere eğilimli olanlar “0” kan grubunda toplanabilir. Karakterle kan kümeleri arasında böyle bir bağlantı kabullenirsek, çeşitli kan gruplarının nasıl ve niçin belirli karakter eğilimleri belirleyebildiğini açıklamak gerekmez mi?

Belki de kan gruplarında olması gereken kalıtımsal ve fizyolojik bir etken bulunmaktadır. Bu araştırmaların kesin sonuçlara ulaşabilmesi ve bizim yukarıdaki verileri kesin olarak kabul edebilmemiz için henüz vakit erken. Bununla birlikte araştırmalar sürüyor.

Bu araştırmaya katılan kuruluşlardan biri de Japon Prodüktivite Merkezi. Bu kuruluş, farklı kan gruplarındaki kişilerin farklı ve belirli bir iş ahlakına sahip olduğunu öne sürüyor. Kim bilir belki de ilerde hangi kan grubusunuz sorusu iş başvurularınızda veya farklı alanlarda size sorulacak sorulardan biri haline gelir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir