Gelişim Psikolojisi Nedir?
  1. Anasayfa
  2. Psikoloji

Gelişim Psikolojisi Nedir?

0

Gelişim psikolojisi anne karnından itibaren başlayan ve ölüme kadar devam eden süreçtir. Yaşa bağlı olarak birbirini takip eden adımlardır. Gelişim ve değişimin hayatımızın her anında şekil değiştirerek de olsa var olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle gelişim psikolojisi sadece gelişen çocuklarda değil; çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi kendi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Kendi alanlarındaki psikologlar değişim ve gelişimin o yaş grubuna göre nasıl olduğunu inceleyip, araştırıp; açıklamaya çalışıp bu süreci en iyi şekilde atlatmaya yardımcı olurlar. Gelişim; fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimi olmak üzere dört ana kola ayrılır. Bu alanların birinde oluşan değişim ve gelişim diğer alanları da etkiler. Dolayısıyla insan; fiziğiyle, düşüncesiyle, duygularıyla ve kişiliğiyle ayrılmaz bir bütündür.

Duyu ve Hareket

Genelde duyu ve hareket gelişimin başlamasından itibaren ilk iki yılı kapsar. İçgüdüsel şekilde hareket eden 2 yaşını doldurmamış bebekler genellikle bu süreçte etrafındaki nesne ve hareketleri algılamaya çalışır.

İşlem Öncesi

2-7 yaş aralığını kapsayan bu dönemde bebeklikten çocukluğa geçilir ve artık nesneleri isimlendirme başlar. Dil artık kullanılmaya başlanır. Kendileri dışındaki bakış açısı ve düşünceleri algılamakta zorlanırlar. Benmerkezcilik baş roldedir.

Somut İşlemler

7-11 yaş aralığını kapsayan bu dönemde olaylar karşısında mantık yürütme üzerine düşünme gelişir. Nesneleri gruplarına göre ayırt etme işlemi başlar. Ben merkezcilik artık biter ve göreli olarak düşünce başlar.

Soyut İşlemler

Varsayıma dayanan, geleceğe yönelik, ideolojik problemlerle ilgilenmeye başlar. Bu da demektir ki gelişim sonucu çocuklar geç algıdan erken algıya ilerlerler. Yukarıdaki dönemlerden de anlaşılacağı üzere gelişim psikolojisi her yaşta ve her ortama bağlı şekilde değişim ve gelişim göstermektedir. Bu süreç bebeğin anne rahmine düşüşünden başlayarak ölüme kadar devam etmektedir. Gelişim psikolojisinin ilk başlarında sadece gelişim çağındaki çocuklar ele alınırken şu an ise yaşlılık döneminde bile gelişim psikolojisi ele alınmaktadır. Bu da gelişimin ve değişimin sürekliliğini ve devamlılığını bizlere göstermiş olur.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir