Zaman Yönetimi Nasıl Geliştirilir
  1. Anasayfa
  2. Yaşam

Zaman Yönetimi Nasıl Geliştirilir

Zaman yönetimi günümüzde iş, eğitim, günlük hayatta ve kişisel gelişim noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Etkili bir zaman yönetimi için zamanın ne demek olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

0

Zaman yönetimi günümüzde iş, eğitim, günlük hayatta ve kişisel gelişim noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Etkili bir zaman yönetimi için zamanın ne demek olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Zaman; tüketilen, yerine geri konulması ve satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Hayatın içinde belli bir eylemin bulunduğu sürenin adıdır. Zamanın türleri vardır. Bunları gerçek zaman, öznel zaman, biyolojik zaman, ekonomik zaman diye ayırmak mümkündür.

 

 Gerçek Zaman Nedir?

Bir zaman birimi ile ölçülen ve saat birimine vurgu yapılan zamandır. Bir süre kişiden kişiye farklı algılansa da süre değişmez. Bu nedenle gerçek zaman yani saat zaman gerçekliği yansıtır.

 

 Öznel Zaman Nedir?

Gerçek zamana bağlı olmadan her canlı türünün öznel olarak algıladığı zaman çeşididir. Öznel olarak algılandığı için kişiden kişiye, durumdan duruma değişiklik gösterir. Örneğin; Heyecanlı veya sıkılgan durumlarda zaman daha yavaş geçerken, eğlenceli ve mutlu zamanlarda ise zaman hızlı geçmektedir.

 

 Biyolojik Zaman Nedir?

Biyolojik zaman, bedensel olarak algılanan zamandır. Bu zamana sadece insanlar sahip değildir. Hayvanlar alemindeki göç, kış uykusu gibi durumlar biyolojik zamana örnektir. Durumsal etkenlere bağlı olarak biyolojik zaman kendini yenileyebilir ve içgüdüseldir. Örneğin; gece yarısı işe gitmek veya seyahate çıkmak için uyanılması biyolojik zamana örnektir.

 

 Ekonomik Zaman Nedir?

Ekonomik zaman; emeğin karşılığı olan ücretin saat, gün, hafta üzerinden hesaplanmasıdır. Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, harcanan sürelerin verimlilik değeri ekonomik zamana örnektir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Gelişiminiz İçin Bu Cümlelerden Kurtulun

 Zaman Yönetimi Nedir?

Yapılacak faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve denetleme süreçlerinin döngüsüdür. Zamanın mümkün olduğunca en verimli ve etkili şekilde kullanılıp denetlenmesidir. Bu sebeple zaman yönetimi daha çok çalışmak değil verimli çalışmak olarak tanımlanabilir.

 

Zaman Yönetimi Nasıl Geliştirilir?

Zamanı yönetmek için zamanın algılanması gerekmektedir. Öncelikle Gerçek Zaman algılanmalıdır. Örneğin; İşe geliş ve gidiş saatleri, ders başlangıç ve bitiş saatleri, randevu saati, toplantı saati gibi. Yapılacak bütün bu işler belli saat aralığında yapılmaktadır. 2 saatlik bir işe 5 saatlik bir zaman harcamak aşırı zaman harcandığına ve verimsiz çalışıldığına işaret eder. Aynı iş 1 saatliğine yapıyor olmakta aşırı hızlı olmakla beraber dikkatsizliğe bağlı hataların oluşabileceğine işaret eder.

 

Zaman Yönetimini geliştirmek için kişinin öncelikle sorunları fark etmesi ve net olarak karar vermesi gerekir. Zamanla ilgili sorunların farkında mıyım? Zamanı verimli kullanmak istiyor muyum? Zamanı verimli kullanmanın olumlu ve olumsuz etkileri ne olacak? Gibi sorular sorulmalı ve cevaplanmalıdır. Zaman Yönetimi birtakım şartları olan bir süreçtir. Bunlardan ilki iç disiplin becerisini kazanmaktır. İç disiplini kazanmak demek: hissedilene göre değil düşünülene göre hareket etmektir. Örneğin; alışkanlıkları değiştirmek ve değişmeyi istemektir. İkincisi iç disiplindir. İç disiplin: engellerle karşılaşınca yılmamak ve yola devam etmektir. Üçüncüsü Öz Yönetimdir. Öz Yönetim: insanın temelde kendini yönetebildiği tek şeydir. Örneğin; stresi iyi yönetmek, fırsatları kaçırmadan harekete geçmek, zamanı verimli kullanmak, değişken durumlara uyum sağlayabilmek ve esnek olmak ve olumsuz düşünceleri kontrol altına almaktır. Dördüncüsü Olumsuz İç Diyaloglardır. Zaman Yönetimini geliştirmek için olumsuz iç diyaloglardan kaçınılmalıdır.

 

 

 

 

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir