Feminizm Nedir? Feminizm’ de Doğru Bilinen Yanlışlar
  1. Anasayfa
  2. Genel

Feminizm Nedir? Feminizm’ de Doğru Bilinen Yanlışlar

Son yıllarda iyice kendini göstermesi sebebi ile bir çok insanın ön yargı ile yaklaştığı Feminizm nedir? Feminizm’ de doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

0

Günümüzde kadınlar ile ilişkili bir kavram olan feminizm, birçok başlık altında doğru veya yanlış olarak toplanmıştır.

Eskiden bahsedecek olursak, kapitalizm olarak adlandırılan sistemin etkin hale gelmesi ile kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi birçok eşitsizlik içeren haklardan muzdarip olmaya başlamıştır.

Sanayi devrimi ardından kadınlar bu etkinleşmiş sisteme karşı çıkmak adına örgütlenmeye başlamışlardır. Bu mücadele ve hak savunuşuna sahip olan feminizm topluluğu, kadı ve erkeğin toplumsal olan tüm haklardan eşit bir şekilde yararlanması için çalışmıştır.

Feminizm

Tarihin başlangıcından bu yana kadar kadınlar erkekler ile her bakımdan eşit olabilmek için birçok mücadelede bulunmuşlardır. Bu mücadelenin anası olan feminizm, temel olarak erkek ve kadının toplumsal hayatta birçok alanda eşit olmasını savunmaktadır.

İnsanlara ait haklardan olan oy hakkı, boşanma hakkı, eğitim hakkı gibi birden çok hak için kadınlar, erkekler ile aynı eşit durumda olmak için çabalamıştır. Bu sayede ise feminizm güçlenmiştir.

Feminizmin Yanlış Algısı

Bu düşünceler zamanla yerini bazı insanlar tarafından yanlış şekilde adlandırmaya bıraktı.

1. Feministleri marjinal ve anarşist olarak tanımlama

Bazı kesimler veya insanlar feminizmi savunan insanların sıra dışı görüşlere sahip olduğunu düşünür.

Örnek olarak; kadınların güçlü ve özgür olduğu, kadınların da lider olabileceği, kadınların adet döngülerinin rahatça konuşabilmesi gibi düşüncelerdir.

Fakat her insanın görüşleri farklı olabileceği gibi feminizmdeki görüşleri de farklı olabilmektedir. Feminizm marjinal bir düşünce olarak değil, var olması ve yaşatılması gereken bir düşünce biçimidir.

2. Feminizmin sapkın olduğu görüşü

TDK’ ya göre sapkın kelimesinin anlamı; tavır ve davranışları anormal olan, gayritabii insan olarak geçmektedir. Fakat feminizmin tanımı bu tanıma aykırı gelmektedir.

Sebebi, feminizmin insanları yanlış yönlendirmesi veya anormal bir insan haline getirmesi olarak açıklanamaz.

3. Feminizmi savunanların erkek düşmanı olması

Yine bir kesim insanın inancına göre feminist insanların kadınları yüceltip erkeklerden üstün olarak göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Fakat feminizmde temel olan ifade iki cinsiyete de eşit hakların verilmesine dayanır.

4. Feminizmin, kadınların eşlerinden boşanması için ön açması inancı

Bu ifadenin sadece kadınlar için kullanılması başlı başına kadınlara hak tanımama olarak açıklanabilir. Feminizm bunun aksine kurulan bir ailenin daha eşit haklarda süregelmesini sağlamaktadır.

5. Feministlerin evliliğe karşı olması düşüncesi

Yine saptırılmış ve yaygın bir düşünce olan feminizmin evliliğe karşı olması düşüncesi, feminizmin tanımına uymamaktadır. İnsanların evliliğe karşı olmalarının feminizm ile alakası olması değil, kendi sorumluluk ve düşüncesine ait olmasındandır.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir