Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri, Başvurusu 2023
  1. Anasayfa
  2. Bilgi

Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri, Başvurusu 2023

0

Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri Ne Kadar?Sağlık personelleri ve doktorlar Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri ile farklı ülkelerde yılın belirli zamanlarında yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilir. Ortalama olarak yurt dışı görevlendirme süreleri sağlık çalışanlarının ve hekimlerin görev ve niteliklerine göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 6 ila 9 aylık bir süreçte yurtdışında görev yaparlar. Yurt dışı görevlendirme ücretleri her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretlere tabidir.

Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri

Öncelik olarak Sağlık Bakanlığı yurt dışı geçici görev ücretleri için bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi; sağlık personeli ve doktorların yurtiçinde almış olduğu maaş ve diğer sair alacaklarının devam etmesidir. Aynı zamanda Türkiye’de görev yaptığı hastanenin mevcut ortalamasından da performans ek ödemesi alabilirler. Bu ödemeler dışında ek mesai ücretleri hesaplanmamaktadır.

2023 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara göre yurt dışı görevlendirme ücretleri branşa göre değişkenlik gösterebilir. Aylık olarak acil tıp teknisyeni, hemşire ve benzeri unvanlarda çalışan sağlık personelleri yurt dışı görevlendirmelerinde 2600 dolar, hekimler ise 3400 dolar aralığında maaş ödemesi alırlar.

Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri
Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri

Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Taşıması Gereken Kriterler Nelerdir?

Yurt dışında görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterleri mevcuttur. Bu kriterlerin tamamını karşılayan sağlık personelleri ve hekimler Bakanlığın izni doğrultusunda yurtdışında görevde bulunabilirler. Yurtdışında görevlendirilecek personelin kriterleri şu şekildedir;

  • Personelin aktif olarak çalıştığı hastanede unvan ve branşında tek olmamak ve yeterli sayıda personel olması gerekir.
  • Acil servis, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, anestezi, doğumhane gibi noktalarda yapılacak olan görevlendirmelerde kişinin gerekli olan tüm sertifika ve eğitim belgesine sahip olması gerekir. Eğitimlerin yetersiz olması durumunda yurt dışı görevlendirmelerde bulunulmaz.
  • Aşçı kadrosu haricinde başvurmuş olduğu pozisyonda en az 3 yıl deneyimli olmak şartı aranır.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından talep toplanılan dönem içerisinde özellikli birimlerde (acil servis, yoğun bakım, diyaliz ve ameliyathane, anestezi, doğumhane) 40 yaşını ve diğer birimlerde ise 45 yaşını doldurmamış olmak.
  • Gerekli görülen durumlarda komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt dışı görevlendirmeler de mülakat yapılır. Bu mülakatlara katılım zorunludur.

Yurt Dışı Görevlendirmelerde Başvuru Nasıl Yapılır?

Yurt dışında görevlendirmek üzere başvuru yapacak olan sağlık personellerinin en çok araştırdığı konular arasında yurt dışı görevlendirmelerde başvuru nasıl yapılır? sorusu yer alır. Belirli bir süre yurtdışında görevini idame ettirmek isteyen kişilerin uygulaması gereken başvuru adımları şu şekildedir;

Yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapacak olan personeller için Sağlık Bakanlığı tarafından ilan ve duyurular yayınlanır. Bu ilan ve duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapılır.

Müracaat edecek olan kişiler için çeşitli usul ve esaslar belirlenir. Bu usul ve esaslara göre başvurular “Yurt dışı Hastaneler Başvuru Sağlık” sitesinden şifre ile giriş yapılarak başvurulur.

Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri
Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme Ücretleri

Yurt dışında görev yapmak isteyen kişiler ilgili internet sitelerine giriş yaptıktan sonra “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu” doldurur. Bu formda yer alan tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak tamamlandıktan sonra çalıştığı kurumda yer alan en üst amire onaylatılır. Onaylatılan evrak elektronik ortamda “PDF” formatında siteye yüklenir.

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi başvuru süresidir. Başvuruların süresinde tamamlanması şarttır. Başvurunuzu tamamladıktan sonra beyan edilen bilgilerde değişiklik olması durumunda yeniden en üst amirin onaylaması gerekir. Kurumda en üst amirin talep formuna onay vermemesi durumunda başvuru geçersiz sayılır.

Yurt dışı görevlerinde daha önce görev yaptığı esnada görevini yerine getirmeme, disiplin suçları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak görevin sonlandığı durumlarda kişinin yeniden görevlendirilmesi mümkün değildir.

İlginizi Çekebilir: Hemşire Fazla Mesai Ücreti Nedir

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir