10 Saniyede Kabul Olan Dua
 1. Anasayfa
 2. Bilgi

10 Saniyede Kabul Olan Dua

0

10 Saniyede Kabul olan dua yazımızda en çabuk yıldırım hızıyla kabul olan duaları paylaştık. 5 Dakika da 1 günde olması için okunabilir.

10 Saniyede Kabul Olan Dua

10 Saniyede Kabul Olan Dua isteklerin gerçekleşmesi için çok önemlidir. Bunun için her gün okunması ve tekrar edilmesi gerekir. Ayrıca abdestli bir şekilde anında kabul olan mucize duayı okumanız tavsiye edilir.

Eğer okumayı düşünüyorsanız, mutlaka abdestli olmanız şarttır. Bunun nedeni duaların kuran-ı kerimde geçmesidir. Abdest almadan okumanız doğru olmayacaktır. Ama zor durumdaysanız, Allah çokça bağışlayıcı olduğu için okuyup, sonrasında tevbe edebilirsiniz.

10 Saniyede Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua

10 Saniyede Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua

10 saniyede kabul olan duayla aynı şekilde okunan bu dua isteklerin anında olmasını sağlamaktadır. Bundan başka dualar da bulunmaktadır. Aynı zamanda mutlaka içtenlikle okunmalıdır. Dua aşağıda yer almaktadır. Her gün düzenli okuyarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

10 Saniyede Kabul Olan Dua

 • Allâhumme innî es’elüke bienne
 • leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ entel
 • Hannânül Mennân,
 • yâ Bedî’assemâvati vel-ardı y
 • â Zelcelâli vel-ikram.
 • Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.
 • Allâhumme innî es’elüke bienne
 • leke ‘l-hamdu lâ ilâhe illâ entel
 • Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati
 • vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram.
 • Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.

10 Saniyede Kabul Olan Dualar

10 saniyede kabul olan dua, Allah katında çokça faziletli olanlardır. Bunun için Kuran-ı kerimde bizlere inen ayetlerden ya da surelerden herhangi birini bile okumak mümkündür. Örneğin Peygamber Efendimiz H.Z Muhammed S.A.V’in de önerdiği;

 • 3 İhlas Suresi
 • 1 Fatiha Suresi
 • 1 Ayetel Kürsi hemen kabul olan dua için okunabilir.

Eğer bir şey diliyor ve kabul olmasını istiyorsanız, sırasıyla şu şekilde okumanız şarttır. Öncelikle niyet etmelisiniz. Ardından 3 kere İhlas suresi okumalısınız.

İhlas Suresi:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Kul hüvellâhü ehad,
 • Allâhüssamed,
 • Lem yelid ve lem yûled,
 • Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Ardından 1 kere Fatiha suresini okumalısınız.

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Elhamdulillâhi rabbil’alemin
 • Errahmânir’rahim
 • Mâliki yevmiddin
 • İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
 • İhdinessirâtal mustakîm
 • Sirâtallezine en’amte aleyhim
 • Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Ardından da 1 kere Ayetel Kürsi okumalısınız.

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,
 • lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard,
 • men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • ya’lemü mâ beyne eydiyhim
 • vemâ halfehüm,
 • velâ yü-hîtûne bi’şey’im min
 • ilmihî illâ bima şâe vesia
 • kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ
 • ve hüvel aliyyül azim.

Çok Etkili Dilek Duası olarak da bilinen bu dualar, mutlaka ard arda okunmalıdır. Allah’u Teala’nın gönderdiği ve Peygamber efendimizin de okuduğu bu dualar oldukça etkili ve faziletlidir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Anında Kabul Olan Dua Tüyleriniz Diken Diken Olacak

Çok Etkili Dilek Duası

Çok Etkili Dilek Duası

Çok Etkili Dilek Duası da 10 saniyede kabul olan dua gibidir. Okunduktan hemen sonra ne isteniliyorsa Allah’ın izniyle gerçekleşir. Ama bu dua, namazla beraber okunmalıdır. 3 gün boyunca her gün abdest alıp ardından 3 rekat namaz kıldıktan sonra daha secdedeyken okumanız gerekir. Çok etkili dilek duası için şu adımları uygulamalısınız;

 • Gusül abdesti alın.
 • Secdeye doğru 3 rekat namaz kılın.
 • Namazdan sonra istediğiniz şeyi düşünerek niyet edin.
 • Sonrasında aşağıda yer alan duayı 3 kere okuyun.
 • Allah’ın da izniyle isteğinize 3 gün içinde ulaşırsınız.

Çok Etkili Dilek Duası şu şekildedir;

 • Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh
 • Yâ Senede men lâ senede leh
 • Yâ Zühra men lâ zühra leh
 • Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
 • Yâ Hırze men lâ hırze leh
 • Yâ Fahra men lâ fahra leh
 • Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
 • Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
 • Yâ Enîse men lâ enîse leh
 • Yâ Gunyete men lâ gunyete leh
 • Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

10 Saniyede Kabul Olan Dua Sıkça Sorulan Sorular

 1. En çabuk kabul olan dua hangisi?
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), en çabuk kabul olan duanın zulme uğramış bir insanın zalime karşı ettiği dua olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, içtenlikle ve samimi bir kalple edilen duaların da çabuk kabul olduğuna inanılır.
 2. Hangi esma ile dua kabul olur?
  Allah’ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) arasından her birinin farklı bir anlamı ve önemi vardır. Özellikle “Ya Vedud” (Sevgi ve muhabbet sahibi), “Ya Gaffar” (Çok bağışlayan), “Ya Rezzak” (Rızık veren) gibi isimlerle dua edilmesi, duanın kabulüne vesile olabileceği bilinir.
thumbnail
Önerilen Yazı
Zor Olan İşleri Kolaylaştıran Dua – Okunacak Dua

Bu yazımızda sizlere 10 saniyede kabul olan duaları anlattık. Konu ile alakalı yorumlarınızı belirtirseniz çok seviniriz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir